قاطع سبیل معروف کیست؟
6 بازدید
موضوع: علوم حدیث

امام صادق علیه السلام فرمودند:

خدا لعنت کند کسانی را که راه نیکی کردن را می بندند؛ یعنی کسی که به وی خوبی می شود، اما او ناسپاسی می کند و در نتیجه، نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز می دارد.

لَعَنَ اللّهُ قاطِعِی سَبیلِ المَعروفِ، و هُو الرجُلُ یُصنَعُ إلَیهِ المَعروفُ فَیَکفُرُهُ، فَیَمنَعُ صاحِبَهُ مِن أن یَصنَعَ ذلکَ إلی غَیرِهِ.

منبع: میزان الحکمه ج۶ص25